Profil

danske_fysioterapeuter

Autoriseret fysioterapeut 1981.
Master i Sexologi, Aalborg Universitet 2015.

Birgit Hørup
Fysioterapeutisk Klinik
Åbent 20 timer om ugen.

Erfaring og viden
Jeg har i de seneste 30 år udelukkende behandlet kvinder med underlivssmerter, smerter i bækken, haleben eller hofte og kvinder med inkontinensproblemer.

Jeg har arbejdet på sygehuse og fysioterapeutiske klinikker.

Mine mange års erfaring som fysioterapeut og min forskningsbaserede viden fra uddannelsen som Master i Sexologi gør, at jeg, som noget nyt, kan tilbyde fysioterapeutisk behandling til kvinder med seksuelle problemer.

Fysioterapi
Igennem mit mangeårige arbejde som fysioterapeut har jeg erfaret, hvilken betydning de forskellige former for fysioterapeutisk behandling kan have for patienternes livskvalitet. Arbejdet med kroppen kan føre til forbedrede funktioner og helt nye kropsoplevelser for den enkelte.

Samarbejdspartnere
Privatpraktiserende læger.
Fysioterapeuter, jordemødre, læger og sygeplejersker på Aarhus Universitetshospital, Skejby.
Privatpraktiserende fysioterapeuter.

Medlem af
Danske Fysioterapeuter.
Dansk Selskab for Urologisk, Gynækologisk & Obstetrisk Fysioterapi. DUGOF.
Fagligt netværk for seksuel sundhed.